W kwietniu 2017 roku nasi przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu: „Nowe przepisy transportowe. Pakiet przewozowy, dobra reputacja, elektroniczny rejestr przedsiębiorców”.

W świetle zmieniających się przepisów jest to bardzo ważna kwestia, zarówno dla naszej firmy, jak i dla naszych Kontrahentów. Szkolenie odbywało się w Katowicach, firmę w jego trakcie reprezentowali: Oskar Korpysa – prokurent, Dariusz Kolawa – księgowy, Krzysztof Klimowicz – logistyk.

Tematyka szkoleń:


1

Towary wrażliwe wskazane w pakiecie przewozowym oraz progowe masy, ilości, wartości- kiedy spodziewać się rozszerzenia listy?


2

Obowiązki odbierającego, wysyłającego, przewoźnika i kierującego pojazdem w zakresie rejestracji, zgłoszenia, uwierzytelnienia i aktualizacji przewozu


3

Kontrole i kary – za jakie przewinienia wysyłający zapłaci 5000 zł, przewoźnik 10 000 a kierowca 7 500 zł? Kiedy zamknięcia urzędowe przewożonych towarów i pojazdu?


4

Zmiany w katalogu poważnych przestępstw skutkujących utratą reputacji – nowe kategorie, rodzaje i wagi poważnych naruszeń przepisów krajowych i unijnych


5

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – kiedy będzie obowiązywał, jakie dane będą publicznie dostępne?