Cały czas staramy się podnosić nasze kompetencje.

W związku z tym w marcu 2017 nasza cała załoga Azarex wzięła udział w szkoleniu „Klient nasz FAN”. Był to kreatywnie spędzony czas, w trakcie którego zdobyliśmy nową wiedzę w zakresie współpracy z naszymi Klientami – czyli Państwem. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia dotyczące nowoczesnych technik mailowych, badania potrzeb Klientów oraz inne aspekty istotne w pracy z Klientem.