SPLIT PAYMENT

Poznaj mechanizm dzielonej płatności!

 

Jako zaufany dostawca i partner biznesowy AZAREX Paliwa Sp. z o. o. Sp. K. począwszy od dnia
1 lipca 2018 r. umożliwia klientom korzystania z mechanizmu SPLIT PAYMENT.

 

Co to jest Split Payment, na czym polega i jak funkcjonuje? Zapraszamy do lektury!

 

  1. Kogo dotyczy mechanizm podzielonej płatnościSPLIT PAYMENT?

Podzielona płatność stosowana będzie wyłącznie w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B).

  1. Co to jest mechanizm podzielonej płatności – SPLIT PAYMENT?

Założeniem podzielonej płatności jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na dwa strumienie, nabywca zleca płatność brutto oraz wskazuje kwotę podatku VAT. Bank dokonuje podziału kwoty brutto na kwotę netto płaconą na rachunek odbiorcy przelewu, a kwota VAT jest płacona na specjalny rachunek bankowy odbiorcy przelewu – rachunek VAT.  Dostawca nie musi podawać nr-u rachunku VAT, ponieważ jest on automatycznie przydzielony do rachunku bieżącego. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności odbywa się przy użyciu dedykowanego formularza/komunikatu przelewu,
w którym podatnik wskazuje:

 

  1. Czy SPLIT PAYMENT jest obowiązkowy?

Mechanizm ten zakłada dobrowolność jego stosowania. Wykorzystywanie podzielonej płatności zależeć będzie od nabywcy. Dodatkowo mechanizm ten nie musi być stosowany w odniesieniu do wszystkich płatności, można używać go wybiórczo.

 

  1. Jakie są ograniczenia mechanizmu podzielnej płatności?

Należy jednak podkreślić, iż dokonywanie płatności w systemie SPLIT PAYMENT wymaga szczególnej uwagi, gdyż przepisy wprowadzają istotne ograniczenia w możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT. W zasadzie pieniądze te, bez zgody naczelnika urzędu skarbowego, mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zapłatę VAT.

  1. Jakie korzyści płyną z zastosowania SPLIT PAYMENT?

Regulacje o SPLIT PAYMENT zawierają również system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Zasadniczą korzyścią tego rozwiązania jest bezpieczeństwo podatkowe transakcji. Dodatkowo ustawodawca przewidział skonto przy zapłacie zobowiązania przed termnem oraz zwrot różnicy podatku na rachunek VAT
w przyspieszonym terminie (w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji).


W razie pytań służymy pomocą.