Proces wpisu do KRS AZAREX Finanse Sp. z o. o. oraz zamknięcie procesu przekształceniowego z AZAREX Finanse Sp. z o. o. w AZAREX Paliwa Sp. z o. o. Sp. k.

W dniu 28.04.2017 KRS Wrocław naniósł zmianę nazwy z VERVON Sp. z o. o. na AZAREX Finanse Sp. z o. o. oraz siedziby na Zieloną Górę. Zatem na tę zmianę czekaliśmy 3,5 miesiąca, ale się doczekaliśmy.

Zgodnie z pismem do Partnerów z dnia 13.01.2017 r. (dla przypomnienia w załączniku) w II kwartale 2017 roku chcieliśmy zakończyć procesy przekształceniowe w naszej organizacji i tak się stało. W dniu 27.04.2017 roku KRS Zielona Góra wpisem zakończył ww. proces i tak powstała nasza jednostka do sprzedaży B2B (hurtowej) – AZAREX Paliwa Sp. z o. o. Sp. k. Firma ta powstała w wyniku przekształcenia wg Kodeksu Spółek Handlowych z AZAREX Finanse Sp. z o. o. (dawniej VERVON Sp. z o. o.).

W związku z faktem przekształcenia kodeksowego zmieniła się forma organizacji cywilno-prawnej ze spółki kapitałowej (sp. z o. o.) w spółkę osobową (sp. k.), następstwem tego jest nowy nr KRS (w załączniku), w którym oznaczony jest sposób powstania spółki komandytowej jako przekształcenie. NIP oraz REGON pozostają takie same, gdyż działalność jest kontynuowana przez ten sam podmiot, tylko w innej formie prawnej.

AZAREX Paliwa Sp. z o. o. Sp. k.

Wszelkie prawa i obowiązki, tj. koncesje, umowy, należności i zobowiązania pozostają w mocy i z kodeksu ich następcą prawnym jest spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia.